בניין 11 דירות ברחובות ''דוד סרוגו חברה לבניין''

אגבריה עיסאם | א.עיסאם | א עיסאם | א-עיסאם | עבודות בניה | קבלן